Rèn luyện kỹ năng giải bài tập trắc nghiệm Hóa học 12
Chia sẻ mọi thứ theo cách của bạn!
Giỏ Hàng
Shopping cart0 item(s) - 0đ
Giỏ hàng đang trống!
cat_title

Rèn luyện kỹ năng giải bài tập trắc nghiệm Hóa học 12

Tình trạng: Còn hàng
Người bán: Nguyen-Hai
Giá: 0đ


Thêm Yêu thích Thêm so sánh
Tài liệu được biên soạn bởi nhóm tác giả Tống Đức Huy, Nguyễn Cửu Phúc, Trần Quang Huy, Nguyễn Hoàng Vũ, giúp học sinh lớp 12 rèn luyện kỹ năng giải bài tập trắc nghiệm Hóa học 12, để học tốt chương trình Hóa học 12 và ôn thi tốt nghiệp THPT môn Hóa học.
CHƯƠNG I: ESTE – LIPIT 2.
CÂU HỎI GIÁO KHOA CHƯƠNG I 2.
DẠNG 1: PHẢN ỨNG THỦY PHÂN ESTE 11.
DẠNG 2: ĐỒNG PHÂN VÀ DANH PHÁP 12.
DẠNG 3: TOÁN ĐỐT CHÁY ESTE 13.
DẠNG 4: TOÁN THỦY PHÂN ESTE ĐƠN CHỨC 15.
DẠNG 5: TOÁN THỦY PHÂN ESTE ĐƠN CHỨC KHÔNG NO 19.
DẠNG 6: TOÁN THỦY PHÂN ESTE ĐA CHỨC 21.
DẠNG 7: TOÁN THỦY PHÂN HỖN HỢP ESTE 24.
DẠNG 8: PHẢN ỨNG ESTE HÓA 27.
DẠNG 9: CHỈ SỐ AXÍT, CHỈ SỐ XÀ PHÒNG 29.
BÀI TẬP TỔNG HỢP CHƯƠNG I 31.
LỜI GIẢI VÀ BÌNH LUẬN BÀI TẬP CHƯƠNG 1 38.
CHƯƠNG 2: CACBOHIĐRAT 46.
CÂU HỎI GIÁO KHOA CHƯƠNG 2 48.
DẠNG 1: PHẢN ỨNG OXI HÓA KHÔNG HOÀN TOÀN 53.
DẠNG 2: PHẢN ỨNG THỦY PHÂN 54.
DẠNG 3: TỔNG HỢP CÁC HỢP CHẤT TỪ CACBOHIĐRAT 56.
BÀI TẬP TỔNG HỢP CHƯƠNG 2 59.
LỜI GIẢI VÀ BÌNH LUẬN BÀI TẬP CHƯƠNG 2 63.
CHƯƠNG 3: AMIN – AMINOAXIT – PROTEIN 70.
CÂU HỎI GIÁO KHOA AMIN 72.
DẠNG 1. ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP 76.
DẠNG 2: PHẢN ỨNG ĐỐT CHÁY AMIN 77.
DẠNG 3: PHẢN ỨNG VỚI DUNG DỊCH MUỐI: FE3+; AL3+; CU2+ … 79.
DẠNG 4: PHẢN ỨNG VỚI AXIT 80.
BÀI TẬP LÝ THUYẾT AMINO AXIT, PROTEIN 82.
DẠNG 1: AMINOAXIT PHẢN ỨNG VỚI AXIT VÀ BAZƠ TAN 86.
DẠNG 2: ESTE CỦA AMINOAXIT 90.
DẠNG 3: MUỐI AMONI CỦA AXIT CACBOXYLIC 92.
DẠNG 4: TOÁN THUỶ PHÂN PEPTIT 94.
DẠNG 5: TOÁN ĐỐT CHÁY PEPTIT – PROTEIN 95.
BÀI TẬP TỔNG HỢP CHƯƠNG 3 100.
LỜI GIẢI VÀ BÌNH LUẬN BÀI TẬP CHƯƠNG 3 106.
CHƯƠNG 4: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME 115.
BÀI TẬP LÝ THUYẾT POLIME 119.
DẠNG 1: XÁC ĐỊNH MONOME, HỆ SỐ POLIME HÓA 123.
DẠNG 2: TỔNG HỢP POLIME, XÁC ĐỊNH TỈ LỆ TRÙNG HỢP 124.
LỜI GIẢI VÀ BÌNH LUẬN BÀI TẬP CHƯƠNG 4 126.
CHƯƠNG 5: ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI 129.
CÂU HỎI GIÁO KHOA CHƯƠNG 5 133.
VẤN ĐỀ 1: TÍNH CHẤT VẬT LÝ 133.
VẤN ĐỀ 2: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ 135.
VẤN ĐỀ 3: DÃY ĐIỆN HÓA VÀ PIN ĐIỆN HOÁ. 137.
VẤN ĐỀ 4: LÝ THUYẾT SỰ ĐIỆN PHÂN – ĂN MÒN KIM LOẠI – ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI 141.
VẤN ĐỀ 5: TOÁN KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH AXIT LOẠI 1 145.


VẤN ĐỀ 6: TOÁN OXIT KIM LOẠI TÁC DỤNG DUNG DỊCH AXIT 1 150.
VẤN ĐỀ 7: TOÁN KIM LOẠI VÀ OXIT KIM LOẠI TÁC DỤNG DUNG DỊCH AXIT LOẠI 2 (HNO3, H2SO4 ĐẶC, NÓNG) 154.
VẤN ĐỀ 8: TOÁN KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH MUỐI 174.
VẤN ĐỀ 9: TOÁN KHỬ OXIT KIM LOẠI BẰNG CÁC TÁC NHÂN KHỬ CO, H2 … 189.
VẤN ĐỀ 10: BÀI TOÁN ĐIỆN PHÂN 193.
VẤN ĐỀ 11: BÀI TẬP TỔNG HỢP CHƯƠNG 5 201.
LỜI GIẢI VÀ BÌNH LUẬN BÀI TẬP CHƯƠNG 5 207.
CHƯƠNG 6: KIM LOẠI KIỀM, KIỀM THỔ VÀ NHÔM 248.
CÂU HỎI GIÁO KHOA CHƯƠNG 6 256.
DẠNG 1. TOÁN DUNG DỊCH AXIT – BAZƠ 262.
DẠNG 2. KIM LOẠI KIỀM, KIỀM THỔ TÁC DỤNG VỚI H2O 264.
DẠNG 3. KIM LOẠI KIỀM, KIỀM THỔ TÁC DỤNG VỚI AXIT HCL, H2SO4 LOÃNG 267.
DẠNG 4. DUNG DỊCH OH- TÁC DỤNG VỚI CO2, SO2 269.
DẠNG 5. DUNG DỊCH H+ TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH HỖN HỢP MUỐI HCO3- và CO32-.
DẠNG 6. HỖN HỢP KIM LOẠI KIỀM, KIỀM THỔ VÀ NHÔM TÁC DỤNG VỚI H2O HOẶC DUNG DỊCH KIỀM (OH-) 278.
DẠNG 7. MUỐI NHÔM (AL3+) TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH OH- 282.
DẠNG 8. DUNG DỊCH AXÍT (H+) TÁC DỤNG VỚI MUỐI ALUMINAT (AlO2−) 286.
DẠNG 9. PHẢN ỨNG NHIỆT NHÔM 289.
DẠNG 10: BÀI TẬP TỔNG HỢP CHƯƠNG 6 291.
HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ BÌNH LUẬN BÀI TẬP CHƯƠNG 6 298.
CHƯƠNG 7: CROM – SẮT – ĐỒNG VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI KHÁC 331.
CÂU HỎI GIÁO KHOA CHƯƠNG 7 340.
VẤN ĐỀ 1. KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH MUỐI 346.
VẤN ĐỀ 2. SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI KHÁC TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH AXIT 356.
VẤN ĐỀ 3. HỢP CHẤT CỦA SẮT VÀ CỦA MỘT SỐ KIM LOẠI KHÁC TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH AXIT 363.
VẤN ĐỀ 4. SẮT – HỢP CHẤT SẮT, HỢP CHẤT CROM TÁC DỤNG VỚI CL2, KMNO4, K2CR2O7 370.


VẤN ĐỀ 5. BÀI TOÁN VỀ TÍNH LƯỠNG TÍNH CỦA ZN(OH)2 VÀ CR(OH)3 373.
HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ BÌNH LUẬN BÀI TẬP CHƯƠNG 7 377.
CHƯƠNG 8: NHẬN BIẾT – TÁCH CHẤT. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG 404.

Xem trước tại đây https://drive.google.com/file/d/1tYhCX2Fc-hztznbf1SRceboR8xu-QO55/view?usp=sharing
 

Viết đánh giá

Tên bạn:


Đánh giá của bạn: Lưu ý: không hỗ trợ HTML!


Bình chọn:
Xấu           Tốt

Nhập mã kiểm tra vào ô bên dưới:
  

Continue
Chat hỗ trợ
Chat ngay